Parsifal – nhạc kịch cuối cùng, huyền bí của Wagner

Parsifal (WWV 111) là opera cuối cùng của nhạc sĩ Richard Wagner (1813 - 1883). Nó gồm 3 chương dựa trên libretto của chính tác giả, được biểu diễn ra mắt lần đầu năm 1882 ở Bayreuth và được cho là có tác động đến tính thẩm mỹ của chủ nghĩa biểu tượng. Xem thêm

Những nốt nhạc tỉnh thức

Tôi đang đọc cuốn sách quý được tặng từ một người bạn lới tuổi. Đó là "Những nốt nhạc tỉnh thức" của Tricia Tunstall. Xem thêm