Thiết bị khác
Nghe - Thiết bị khác - Lọc điện cho dây nguồn của Furutech
1
User avatar
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
Mozurt - 10/09/2014 21:35
   
Lọc điện cho dây nguồn của Furutech
Lọc điện cho dây nguồn của Furutech trông rất đơn giản nhưng có hiệu quả thực sự. Nó chỉ là một đoạn dây nguồn khủng ngắn chừng 30cm với một đầu đực và một đầu cái.Được bao gói trong hộp bìa carton bình thường nhưng nom đủ hấp dẫn.Nó được diễn giải ngay ngoài vỏ hộp về cấu tạo bên trong sợi dây thông qua tiết diệnĐây là một lọc điện không thể đơn giản hơn.Đây là ổ đực của lọc điện, cắm đầu dây nguồn vào đây.Còn đây là ổ cái, cắm nó vào ổ cắm trong thiết bị nghe nhìn (ampli, đầu quay hi-end...).
1